Edukacija o senzorima za prikupljanje podataka

S obzirom na cijeli niz različitih tehnologija snimanja i pripadajućih senzora, ponekad je teže izabrati čime prikupiti podatke nego izvršiti prikupljanje.

Hyperion Drones s ponosom predstavlja sveobuhvatni program obuke usredotočen na upoznavanje različitih vrsta senzora za specijalizirano prikupljanje podataka.

A man controlling a drone from the office - two monitors

Moduli tečajeva

 • Pregled raspoloživih senzora:
  Upoznajte različite tehnologije prikupljanja podataka senzorima koristeći dronove i njihove mogućnosti.
 • Prikupljanje podataka različitim vrstama senzora:
  Naučite kako se pripremiti i kako prikupiti podatke ovisno o odabranom senzoru.

Aerofotogrametrija je pasivna metoda prikupljanja podataka gdje je potrebno prikupiti podatke s više susjednih mjesta snimanja u nizu oko jedne točke.

Suprotno tome, lasersko snimanje je aktivno prikupljanje podataka gdje je dovoljno prikupiti podatke sa samo jednog mjesta snimanja za jednu točku, što dovodi do bržeg dobivanja potrebnih skupova podataka.

Proći ćemo kroz tehnologiju laserskog snimanja koja omogućuje precizno određivanje trenutne orijentacije i položaja za svaku mjerenu prostornu točku. To postižemo integracijom GPS RTK pozicioniranja uređaja i IMU (Inertial Measuring Unit). Na taj način bolje pratimo kinematiku kretanja stupa laserskog skenera u prostoru.

Također ćemo objasniti sve različite industrije i potrebe u kojima se ovo skupljanje podataka danas koristi.

Module themes:

 • Uvod u LIDAR tehnologiju.
 • Kalibracija LIDAR senzora i tehnike prikupljanja podataka.
 • Obrada i analiza prikupljenih LIDAR podataka za razne primjene.

Čitanje termalnih snimki zahtjeva određena znanja, posebno znanja iz područja termodinamike, jer ima puno zamki za kvalitetno očitanje termalne snimke ili termograma. Česta je zabluda da termalna kamera snima temperaturu. Termalna kamera detektira energiju emitiranu u IR dijelu spektra. Doduše ono što prikazuje kao detektiranu vrijednost stvarno i je temperatura. 

Upravo zato, osoba koja analizira termalne snimke mora posjedovati posebna znanja i nije dovoljno samo snimiti i očitati vrijednosti s termalne snimke. Osobe koje posjeduju znanja čitanja termalnih snimki najčešće su prošle edukaciju za termaliste i znaju kvalitetno interpretirati “temperaturu” prikazanu na snimci. 

Tijekom edukacije proći ćemo kroz standardne formule koje objašnjavaju kako se detektirana ukupna IR energija objekta konvertira u temperaturu.

Objasnit ćemo različite oblike energije – unutarnju energiju tijela, reflektiranu i propuštenu, te kako se to očitava u ukupnoj energiji promatranog objekta. Primjerice, određeni materijali odlično reflektiraju energiju (metali) pa prema tome detektirana energija se kod takvih materijala uvelike može razlikovati od njegove stvarne topline (unutarnje energije tijela). 

Proći ćemo i kroz primjere kako se termalno snimanje može koristiti u praksi.

Tematika modula: 

 • Osnove termodinamike.
 • Osnove prikupljanja podataka termalnim kamerama.
 • Kalibracija termalnih kamera za optimalno prikupljanje podataka.
 • Stvarne primjene: detekcija curenja plinova i tekućina, inspekcija infrastrukture, praćenje divljih životinja, traganje i spašavanje i više.
 • Osnove multispektralnog snimanja.
 • Kalibracija i prikupljanje podataka za poljoprivredu, šumarstvo, ekologiju i druge domene.
 • Analiza multispektralnih podataka.
 • Osnove RGB kamera.
 • Razlike između RGB senzora.
 • Prikupljanje podataka koristeći RGB senzore.
 • Obrada prikupljenih podataka s RGB senzorima.
 • Integracija s GIS alatima.
 • Uvod u specijalizirane senzore i terete.
 • Upotreba prilagođenih tereta.
 • Razvoj specijaliziranih rješenja za upotrebu specijalnih tereta i senzora
 • Prilagođena obuka za primjene tereta specifične za tvrtku.
A drone scan of the forest

Udružite se s Hyperion Drones i uronite u svijet prikupljanja podataka pomoću specijaliziranih senzora.

Osigurajte sebi i svojoj organizaciji znanje i vještine kako biste iskoristili puni potencijal tehnologije dronova.

kontaktirajte nas