Edukativni programi iz fotogrametrije

Aerofotogrametrija

Naučit ćemo vas sve o prikupljanju i obradi podataka kroz aerofotogrametriju. 

1. Za potrebe 2D analize i interpretacije podataka – kako letjelicom izvoditi prikupljanje podataka fotografiranjem visokorezolutnih i geokodiranih fotografija u NADIR načinu snimanja gdje je točka interesa točno ispod senzora.

2. Za potrebe 3D analize i interpretacije podataka – kako obaviti kompleksnije snimanje koje zahtijeva fotografiranje iz više kutova. 

White drone floating above the forest

Digitalni blizanci

Objasnit ćemo kako odrediti što želimo dobiti kao konačan produkt i koje parametre želimo kasnije analizirati s takozvanih digitalnih blizanaca. 

O tome ovisi:

 • planiranje izvođenja letačke operacije 
 • odabir odgovarajuće leće senzora 
 • određivanje orijentacijskih točaka 
 • fotosignalizacija 
 • položaja odnosno orijentaciji senzora prilikom prikupljanja podataka 
 • georeferenciranje 
 • GSD 
 • i slično. 

Prikupljeni i obrađeni podaci u digitalnim blizancima smješteni su u prostoru u koordinatni sustav.

To kod interpretacije daje mogućnost raznih mjerenja i kombiniranjem s drugim podacima kroz različite GIS alate preklapanje i usporedbu rezultata.

Razumijevanje fotogrametrije može biti neophodno u vašem svakodnevnom poslu.

U Hyperion Drones pružamo specijalizirane i prilagođene obrazovne programe o osnovnoj i naprednoj upotrebi fotogrametrije pomoću dronova te naknadnoj obradi prikupljenih podataka.

S nama ćete naučiti sve o prikupljanju visokokvalitetnih ortofoto snimaka i obradi sirovih podataka u smislene i upotrebljive rezultate.

 • Uvod u fotogrametriju:
  Razumijevanje osnova, principa i primjena.
 • Operacije dronom za prikupljanje podataka:
  Sveobuhvatno znanje o korištenju dronova za prikupljanje preciznih podataka.
 • Osnove prikupljanja podataka:
  Metode prikupljanja podataka potrebnih za fotogrametrijske metode.
 • Uvod u naknadnu obradu podataka:
  Osnove obrade prikupljenih podataka.
 • Prikupljanje visoko preciznih podataka:
  Svladajte metode prikupljanja visoko preciznih podataka upotrebom dronova.
 • Osiguranje kvalitete:
  Osiguravanje najviše razine točnosti i pouzdanosti obrađenih podataka.
 • Napredne metode obrade podataka:
  Uronite u svijet programskih alata za naprednu obradu podataka.
 • 3d modeliranje i analiza:
  Naučite kako pretvoriti dronom prikupljene snimke u 3D modele reljefa i visina.
 • Integracija s s GIS alatima:
  Naučite kako koristiti prikupljene i obrađene snimke u raznim GIS alatima.
 • Mapiranje nakon incidenta:
  Primijenite fotogrametrijske metode u brzom prikupljanju i obradi podataka nakon incidenta.
 • Potpora u odlučivanju:
  Učinite prikupljene podatke moćnim alatom u donošenju kvalitetnih odluka
 • SAR operacije:
  Optimalno raspoređujte operativne snage na terenu koristeći prikupljene i analizirane podatke
 • Praćenje stanja i promjena na pogođenom području:
  Periodičko snimanje u svrhu praćenja stanja i analize te detekcije promjena i potencijalnih opasnosti.
 • Edukacija temeljena na praksi:
  Prilagodba za specifične načine primjene.
 • Edukacija temeljena na scenarijima:
  Detaljno istraživanje stvarnih scenarija i prilagodaba sukladno specifičnim potrebama.
 • Praktične sesije:
  Terenske vježbe za primjenu teorijskog znanja.
 • Stručno vođenje:
  Učenje u stvarnim situacijama uz stručno vodstvo.
 • Kontinuirano učenje:
  Periodičke radionice s ciljem osvježenja i unaprjeđenja znanja.
 • Korisnička podrška:
  Odgovaranje na specifične probleme i zahtjeve korisnika.
High tech drone in the sky

Ulaganjem u naše obrazovne programe iz fotogrametrije naučit ćete kako integrirati napredna tehnološka rješenja.

Tako ćete povećati svoju efikasnost i sposobnost prikupljanja i obrade podataka.
U Hyperion Drones smo posvećeni postizanju izvrsnosti, pretvarajući sirove podatke u ključne proizvode iz vašeg područja primjene.

kontaktirajte nas