Elektro-distribucijska mreža

Konsistentna električna energija

Život bez električne energije nezamisliv je čovjeku. Upravo radi toga, postrojenja za proizvodnju i distribuciju električne energije, ubrajaju se u kritičnu infrastrukturu svake države.

Efikasno poslovanje, minimalni ispadi iz rada djelova mreže, a visoka dostupnost i minimalni gubici u prijenosu i isporuci električne energije klijentima, temeljni su zadatak svake elektro-distribucijske tvrtke.

Eletricity infrastructure in the sunset

Elektro-distribucijsku mrežu potrebno je konstantno održavati i provjeravati.

A drone inspecting electricity infrastructure while workers are fixing it

Provjera elektro-distribucijske mreže dronovima

Provjera elektro-distribucijske mreže korištenjem dronova donosi niz prednosti.

Osim što omogućuje da se iznimno brzo i sigurno provjere dijelovi mreže na udaljenim i/ili teško pristupačnim mjestima, omogućava i da se snimanjem različitim senzorima vidi i ono što je ljudskom oku inače nemoguće uočiti te otkriti potencijalne probleme na vrijeme i prije nego postanu ozbiljni.