Solarni Paneli

Efikasnost solarnih panela

Solarna energija nepresušni je izvor energije, naravno, sve dok ima sunca. Mnogi danas na krovove ugrađuju mini solarne elektrane čemu prethodi posao planiranja, pri čemu se pokušava postići što viši stupanj autonomnosti korisnika i iskoristivosti.

Iako su garancije na same elemente elektrane 10, 15 pa čak i 20 godina, nije nemoguće da neki od elemenata otkaže, što ponekad dovodi u pitanje cjelokupnu proizvodnju.

Kako bi se osigurala visoka efikasnost elektrane i time smanjio rok za povrat investicije, potrebno je povremeno napraviti provjeru elektrane i uvjeriti se da sve funkcionira.

Rooftop of a building covered with solar panels

Pa čak i kada svi elementi rade tj. elektrana radi, može se dogoditi da ne proizvodi onoliko koliko zapravo može proizvoditi tj. ne radi punim kapacitetom.

A drone hovering over solar panels

Provjera solarnih panela dronovima

Ponekad je razlog banalan, kao npr. zaprljanost panela uslijed kiša koje u sebi sadrže pijesak, a koje onda posljedično mogu jako smanjiti proizvodnju električne energije.

Zamislite gubitke uslijed manje iskoristivosti tokom ljetnih mjeseci kada bi se trebalo proizvoditi najviše energije, bilo radi zaprljanosti ili otkaza određenog panela unutar određenog polja elektrane.

Bilo da planirate postavljanje elektrane i želite snimiti nulto stanje ili želite osigurati najefikasniji rad vaše elektrane tj. tražite panele koji imaju smanjenu učinkovitost, možemo vam pomoći.

  

U iznimno kratkom vremenu možemo posnimiti ogromne površine, na lako ili teško pristupačnom terenu, u bilo koje doba dana.

Snimanje izvršavamo termalnim kamerama kojima ćete vidjeti učinkovitost pojedinih panela i identificirati problematični panel u vašoj solarnoj elektrani.

Kontaktirajte nas