Prikupljanje podataka

Specijalizirane usluge snimanja

Evolucija tehnologije dronova omogućila je tvrtkama prikupljanje donedavno nezamislivih podataka. U Hyperion Dronesu pomičemo granice i nudimo širok spektar specijaliziranih usluga prikupljanja podataka prilagođenih vašim potrebama.

A drone in the sky above mountains
Bijeli dron u zraku iznad polja

Opisivanje okruženja i objekta u 2D i 3D prikazu 

U posljednjih nekoliko godina, dronovi su postali ključni alat u različitim sektorima, od zabave do industrije. Njihova sposobnost da pruže perspektivu iz zraka omogućuje revolucionarne primjene u raznim područjima.

Koristeći razne vrste senzora poput visoko razlučivih optičkih RGB kamera i LiDar-a, odnosno uređaja s laserskim zrakama, obavljamo snimanje bez potrebe za neposrednim kontaktom sa snimanim objektom.  

Tako ostvarujemo znatne vremenske i financijske uštede. S manje ulaganja u manje vremena skupljamo više točnijih podataka. 

Naše usluge prikupljanja podataka

LIDAR je najmodernija tehnologija laserskog skeniranja koja omogućava izradu oblaka točaka i 3D modela visoke preciznosti skeniranih objekata ili područja.

Metoda aktivnog prikupljanja podataka laserskim prostornim skeniranjem. Ovom metodom možemo u kratkom vremenu snimiti područje interesa kako bismo dobili detaljna mjerenja površine terena i objekata koji se na njemu nalaze.

Postoji nekoliko metoda prikupljanja podataka, ovisno o položaju skenera. Postoji ALS (Airborne Laser Scanning) i TLS (Terrestrial Laser Scanning).

LiDar ne služi samo za prostorno skeniranje već i za praćenje fizičkih procesa u atmosferi – DIAL (Differential Absorption Lidar).

Lasersko skeniranje se široko upotrebljava u građevinarstvu, rudarstvu, izgradnji mostova, telekomunikacijama i dr.

Moguće je vrlo brzo prikupiti željene podatke i dobiti precizne 3D modele

 • digitalnih blizanaca
 • strmih terena
 • izrade detaljnih modela građevina i pojedinačnih skulptura
 • digitalnih modela terena šumskih područja
 • digitalnih modela visine vegetacije s profilom visine i gustoće vegetacije
 • digitalnih modela terena s izraženim erozijama
 • procjene ugroženosti dalekovoda vegetacijom
 • profila cesta
 • digitalnih modela gradskih središta
 • itd.

Razvoj modernih tehnologija omogućio nam je da nekada skupa laserska skeniranja učinimo jednostavnima, brzima, učinkovitima i u konačnici jeftinijima. To dovodi do smanjenja troškova, bržih i boljih strateških odluka te Vaše veće konkurentnosti.

Termalne kamere očitavaju IR dio spektra i imaju široku mogućnost primjene. Prednost je što se može upotrebljavati u mraku jer ne snima u vidljivom dijelu spektra. Prema tome za noćne operacije termalna kamera je najčešće upotrebljavani senzor. 

Teško pristupačna ili udaljena mjesta ili mjesta s opasnom atmosferom za čovjeka, na kojima je potrebno odraditi snimanje idealna su za korištenje dronova s termalnim kamerama.

Stoga se uspješno primjenjuje u:

 • aktivnostima vatrogastva (nadzor požarišta i traženje vrućih točaka) 
 • spasilačkim operacijama (traženje osoba) 
 • nadzoru (traženje osoba, vozila/plovila/letjelica) 
 • građevini (traženje toplinskih mostova ili pukotina na materijalima) 
 • inspekciji dalekovoda (proboji na izolatorima) 
 • inspekciji solarnih panela (paneli s lošijom učinkovitošću) 
 • inspekciji toplovoda (deformacije, oslabljenja ili pukotine na vodovima) 
 • inspekciji industrijskih postrojenja (oslabljenja konstrukcijskih materijala ili detekcija mikropukotina) 
 • inspekciji vjetroturbina (traženje deformacija i pukotina) 
 • poljoprivredi (manjak vode, bolesti biljaka)
 • i sl.  

Gdje god da je bitno detektirati toplinu ili razliku u toplini između objekata ili dijelova objekata, termalna kamera je nezamjenjiva.

Omogućava korisniku da u vrlo kratkom vremenu snimi vrlo veliko područje ili objekt iz svih smjerova, a snimljeni sadržaj naknadno obrađuje iz udobnosti svoga doma ili ureda.

Napredne termalne kamere naših dronova otkrivaju nevidljivo. Mogu se primijeniti prilikom:

 • Inspekcija zgrada: Identificirajte područja gubitka topline i neučinkovitost izolacije.
 • Inspekcija fotonaponskih ćelija: Otkrijte kvarove ili curenja.
 • Inspekcija plinskih instalacija: Identificirajte izvore curenja čak i na teško dostupnim mjestima.
 • Poljoprivredno praćenje: povećajte prinos i zdravlje vaših poljoprivrednih nasada.
 • Inspekcija objekata i infrastrukture: Pronađite nedostatke na vašim objektima i infrastrukturi.

Alat za modernu poljoprivredu i šumarstvo.

S multispektralnim snimanjem možemo:

 • Procijeniti zdravstveno stanje biljaka: Snimajući podatke u specifičnom dijelu elektromagnetskog spektra dobivamo uvid o stresu biljaka, omogućujući pravovremene intervencije.
 • Pratiti navodnjavanje: Identificirajte područja s premalo ili previše vode.
 • Detekcija štetočina i bolesti: Istaknite pogođene zone za ciljano tretiranje.

AeroFotogrametrija je metoda prikupljanja podataka iz zraka pomoću bespilotne letjelice koja na sebi nosi optički (RGB) senzor visoke rezolucije. 

2D podaci i 3D digitalni modeli izrađuju se u visoko razlučivim digitalnim orto-foto podlogama tzv. DOF-ovima – neovisno radi li se o DTM-u, DSM-u ili realnoj vizualizaciji snimanog područja.

Mogu se uklopiti i u prostorne podatke s drugih senzora. Dobivaju se precizni i vrlo detaljni prikazi zgrada, vegetacije, topografije, telekomunikacijske i elektrifikacijske infrastrukture, plinovoda, kamenoloma i slično.

To daje mogućnost planiranja strategije i upravljanja resursima, potičući uštede i održivo gospodarenje te smanjenje različitih rizika.

Izrada visoko preciznog ortofoto snimka za potrebe javnog i privatnog sektora kao i izrada 3D modela.

Ako želite koristiti određene senzore ili alate koji bi bili korisni u vašem poslovanju, Hyperion Drones spreman je ponuditi prilagođena rješenja i integraciju na postojeće sustave sukladno vašim zahtjevima.

Marked territory for data collection

Koristeći moderne tehnologije, Hyperion Drones omogućava Vam da prikupljenim podacima podignete stupanj razvoja na višu razinu.

kontaktirajte nas